Cookie prohlášení

Obchodní společnost Sunfox s.r.o., IČ: 28436296, se sídlem Praha 9 – Kyje, Vodňanská 1414, PSČ 198 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141356 /dále jen „správce“/ je provozovatelem webových stránek www.sunfox.cz /dále společně jen jako „internetové stránky“/. Pro správnou funkci internetových stránek je v některých případech nezbytné umístit na zařízení návštěvníka internetových stránek tzv. cookies soubory.

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na zařízení návštěvníka prostřednictvím kterého návštěvník k internetovým stránkám přistupuje. Díky těmto souborům si stránky po určitou dobu mohou pamatovat preference a úkony návštěvníka /např. zobrazovací preference jako jazyk nebo velikost písma apod. nebo přihlašovací údaje/. Tyto údaje pak při opakované návštěvě internetových stránek nemusí návštěvník zadávat znovu.

Správce na internetových stránkách používá pouze funkční soubory cookie. Nejsou použity žádné cookies třetí strany.

Pokud si návštěvník nepřeje, aby internetové stránky ukládaly soubory cookies, může tyto soubory zablokovat. Již uložené soubory cookies může návštěvník ze svého zařízení odstranit.

Návštěvník však musí vzít v úvahu, že v případě odstranění nebo blokování souborů cookies, může dojít k situaci, kdy internetové stránky nemusí být plně funkční nebo nemusí být správně zobrazovány.